Advies Inwinnen Bij De Koop Van Een Bedrijf

Bij zestig procent van de overdrachten wordt een externe adviseur ingeschakeld (bron: EIM). De meest genoemde adviseur is de accountant (76%), gevolgd door de fiscalist (25%) en de bank (17%). Deskundigen op het gebied van bedrijfsoverdracht worden in slechts 11 procent bij het traject betrokken. De overdrachten waarbij geen externe adviseurs betrokken waren (40%), betreffen vrijwel allemaal bedrijven met minder dan tien werknemers.

Calculating liquidity

For a corporation with a published balance sheet there are various ratios used to calculate a measure of liquidity. These include the following: The current ratio, which is the simplest measure and is calculated by dividing the total current assets by the total current liabilities. A value of over * the quick ratio - calculated … Continue reading Calculating liquidity

7 Negotiating Tips When Buying or Selling a Business

A person buying or selling a business needs the temperament and correct negotiation skills to successfully close the deal. It used to be that people think you are a good negotiator if you push for what you want and you get it. This mentality is passé. Today, deals are made by parties willing to find … Continue reading 7 Negotiating Tips When Buying or Selling a Business