Advies Inwinnen Bij De Koop Van Een Bedrijf

Bij zestig procent van de overdrachten wordt een externe adviseur ingeschakeld (bron: EIM). De meest genoemde adviseur is de accountant (76%), gevolgd door de fiscalist (25%) en de bank (17%). Deskundigen op het gebied van bedrijfsoverdracht worden in slechts 11 procent bij het traject betrokken. De overdrachten waarbij geen externe adviseurs betrokken waren (40%), betreffen vrijwel allemaal bedrijven met minder dan tien werknemers.


handshake-1513228_1280

Zonder adviseur(s) is het kopen van een bedrijf vaak een ondoenlijk proces. Het begint al bij de zoektocht naar een bedrijf dat te koop staat. Maar ook bij het boekenonderzoek en de waardebepaling, de onderhandelingen en de financiering is de aanwezigheid van een adviseur onontbeerlijk. De advieskosten die gemoeid zijn met een bedrijfsovername kunnen snel oplopen, reden voor veel starters om niet te kiezen voor overname van een bestaand bedrijf. Tienduizenden euro’s aan facturen is eerder regel dan uitzondering, met name bij een management buy-in. Een aantal punten verdienen extra aandacht bij het in zee gaan met een adviseur.

• De keuze van de adviseur draait niet alleen om kennis, maar ook om de ‘klik’. Kies een adviseur die bij u past, bij wie u zich prettig voelt. Het is belangrijk dat de samenwerking is gebaseerd op wederzijds respect. En de adviseur moet een ‘ondernemer’ zijn, juristen en accountants zijn vooral gespitst op de risico’s.

• Sommige overnameadviseurs bedingen exclusiviteit. Wees hier terughoudend in, het beperkt uw bewegingsvrijheid;

• Maak strakke afspraken over de tarieven en de voorwaarden. Geen facturering op nacalculatie, oppassen met ‘no cure, no pay’ en bij een fee over de transactiewaarde vooraf een goede omschrijving wat wel en wat niet onder de verkoopsom valt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s